Privacybescherming

Privacybescherming

Het gebruik van onze internetpagina is gewoonlijk mogelijk zonder het afstaan van persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail-adressen) worden gevraagd gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijk toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) een veiligheidsrisico kan betekenen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de 'Impressumspflicht' (juridische informatieplicht) gepubliceerde contactgegevens door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De gebruikers van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclame-uitingen, bijvoorbeeld door spam-mail.

SSL-codering

Uw gegevens zijn bij ons veilig.

Bij bestellingen op ROLLENLAND.nl worden uw gegevens door middel van SSL-codering aan ons doorgegeven.
Dat houdt in: Niemand kan uw gegevens tijdens de bestelling bekijken of wijzigen en u kunt veilig online aankopen doen.

Hoe werkt SSL-codering?

Het SSL-protocol wordt geïnitieerd daar aan het bekende http een s toe te voegen. https://. Dit is voor de browser aanleiding om van de aangesproken server een certificaat en de publieke sleutel daarvan op te vragen. Deze sleutel wordt samen met een checksum en een ID aan de browser teruggemeld. De browser controleert aan de hand van de doorgegeven gegevens of hij werkelijk verbonden is met de server die in de URL is vermeld. Als dat het geval is geeft de browser de gebruiker de betreffende informatie:

Bij Internet Explorer sluit het hangslot, de navigatie/communicator signaleert een veilig pagina door de intacte sleutel.Bij Firefox krijgt daarnaast de hele URL in de adresveld een gele achtergrond.
In de volgende fase komen de beide computers een symmetrisch sleutel (Session Key) overeen. Omdat deze afspraak wordt voltrokken in asymmetrische codering is de beveiliging toegepast. De browser stuurt de server voor het begin van de eigenlijke gegevensuitwisseling een paar testberichten die de server uitsluitend kan beantwoorden als het werkelijke server is die hij voorgeef te zijn.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten) geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht over de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Als u onze pagina's bezoekt wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account ingelogd bent kunt u voor de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel een link maken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw account toewijzen. Wij wijzen er op dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en waarvoor Facebook deze gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring gegevensbescherming van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-account.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze internetsite gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse kan worden gemaakt van het gebruik van de internetsite. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetsite wordt gewoonlijk doorgegeven naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het inschakelen van IP-anonimisering op deze internetsite wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze internetsite zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de internetsite te evalueren, om rapporten over de internetsite-activiteit samen te stellen en om andere aan site- en internetgebruik gerelateerde diensten aan de beheerder van de internetsite te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetsite volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de internetsite gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Adsense

Deze internetsite gebruikt Google AdSense, een dienst voor het koppelen van reclame-uitingen van Google Inc. ("Google"). Google AdSense gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse kan worden gemaakt van het gebruik van de internetsite. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde Internet Beacons (onzichtbare grafische voorstellingen). Door deze Internet Beacons kan informatie zoals het bezoekerverkeer op deze pagina's geanalyseerd worden.

De door cookies en Internet Beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetsite (inclusief uw IP-adres) en de levering van reclameformaten worden naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan overeenkomstpartners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere van u opgeslagen gegevens.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browsersoftware; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetsite volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze internetsite verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de betreffende over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven manier en wijze, voor het eerder genoemde doel.

De aanbieder gebruikt op de internetpagina de Remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google Inc. („Google“). Via deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de internetpagina doelgericht met reclame aanspreken, waarbij voor bezoekers van de internetpagina van de aanbieder gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame-uitingen worden weergegeven als ze andere internetpagina's in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor de uitvoering van de analyse van het internetpagina-gebruik, hetgeen de basis is voor het opstellen van de interessegerelateerde reclame-uitingen, gebruikt Google zgn. cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een cijfervolgorde op in de browsers van de bezoekers van de internetpagina. Via dit getal worden de bezoeken van de internetpagina en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de internetpagina geregistreerd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgerelateerde gegevens van de bezoekers van de internetpagina. Als u vervolgens een andere internetpagina in de Google Display-netwerk bezoekt krijgt u reclameberichten te zien die met grote waarschijnlijkheid rekening houden met eerder geopende product- en informatiegebieden. U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend uitschakelen door de volgende link te volgen en de daar gegeven plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google +1

Registratie en doorgeven van informatie:
Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor een inhoud +1 gegeven hebt, en informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten worden weergegeven, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op internetsites en weergaves op internet.
Google slaat informatie over u en uw +1-activiteiten op om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In verschillende gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhouden via uw Google-account gebruikt hebt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden weergegeven die uw e-mailadres kennen of die over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie:
Naast de hierboven nader toegelichte gebruiksdoelen worden de door u beschikbaargestelde informatie volgens de geldende Google-bepalingen inzake gegevensbescherming gebruikt. Google publiceert wellicht samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers c.q. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals Publisher, Inserenten of verbonden internetsites.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. Door het gebruik van Twitter en van de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte internetpagina's aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.

Wij wijzen er op dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en waarvoor Twitter deze gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring gegevensbescherming van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen op Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.


Informatie, wissen, blokkeren

U hebt op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en een recht op correctie , blokkeren of wissen van deze gegevens. Hierover en over andere vragen aangaande het thema persoonsgerelateerde gegevens kunt u op elk moment via de in het colofon vermelde adres van de eigenaar van de internetsite contact met ons opnemen.


Bronvermelding: Voorwaarden Google Analytics, Verklaring gegevensbescherming Google +1, Verklaring gegevensbescherming Twitter

* excl. btw incl. verzendkosten binnen Duitsland

Omhoog